logoweb

on . Hits: 325

KEPANITERAAN PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

 

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan:

Merencanakan, melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara permohonan, admisnistrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Banggai

Mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Kerja Panitera Muda Permohonan antara lain :

 1. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
 2. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
 3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
 4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 7. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 8. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 9. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan